HOME > 제품안내 > LGT전열교환기
 
 
       
 
 
 
LGT 드럼전열교환기-천정매입형

제품특징 :
드럼·팬·필터 일체형으로 천정매입이 용이하여
                 설치공간과 설치비용 최소화
 
 
 
  LGT 드럼전열교환기-덕트연결형

제품특징 : 흡·배기량 조절이 자유로워 다양한 실내환경에 적용이가능
                 하며, 강력한 환기 풍량과 최고의 열교환 효율을 자랑
 
 
 
  LGT 판형전열교환기-천정매입형

제품특징 : 두께가 얇은 슬림형 규격으로 설치와
                시공이 간편하다.